برای تکمیل فرم پیش ثبت نام اینجا کلیک کنید…

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی-واحدی (نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲)

 

برنامه امتحانات نهایی سال سوم

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی (نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲)

 

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی

سایت آموزشی مهندس امین زاده

سامانه اعلام نمرات دبیرستان

آزمون آنلاین